Navn:
Her kan du skrive dit navn/jeres navne:


Trin:
       

Matematiske kompetence(r):
     
 
Stofområde(r):
Tal og Algebra:                          
                                                  
Geometri og Måling:            
                                               
Statistik og Sandsynlighed:    

Fase(r):
       

Mål:


Læringsmål:
Hvad skal der læres for at målene ovenfor bliver opfyldt? Skriv, hvilke læringsmål
eleverne skal arbejde efter.Elevforudsætninger:
Skriv, hvilke forudsætninger eleverne skal besidde inden arbejdet. Hvad skal der
tages højde for?Tegn på læring:
Skriv, hvornår der helt konkret er tegn på, at læringsmålene bliver opfyldt.


Begrebsord:
Skriv, hvilke faglige begreber eleverne skal kunne eller kende til, inden de går igang.


Titel:
Her skriver du titlen på forløbet/aktiviteterne.


Forløb/Aktiviteter:
Her skrives selve forløbet eller de aktiviteter, som ønskes gennemgået.
Indledning, Bearbejdning, Opsamling.
Evaluering:
Hvordan skal der evalueres?


Materialer og steder:
Hvilke materialer skal bruges eller reserveres? (centicubes, lokaler, computere m.m.)


Gode links:
Skriv, hvis der er gode links, som kunne være nyttige at inddrage.
Inkludér vejledende tekster i det hentede forløb.
Hvor det giver mening, bliver der skrevet vejledende tekster og idéer ind i dokumentet.
  
    

Hvordan skal dokumentet behandles?Husk at opdatere, når du har lavet ændringer.
 
   
OBS!!  iPad
Vær opmærksom på, at hvis du bruger iPad, så skal du åbne siden her i Safari.
Når du har gemt filen, så kan du åbne filerne i Google Drev eller Dropbox.

Senest gemt

.